Office Bearers

ABVP National Office Bearers

 

National President

Dr. Nagesh Thakur (Shimla, HP)
                  

National General Secretary

Shri  Vinay Bidre (Bengaluru, Karnataka)    
             
 
National Vice Presidents
 
Dr. S. Subaiyya (Chennai, Tamilnadu)
 
Dr. Prashant Kumar Raut ( Bhubaneswar, Odisha)
 
Dr. Dharmendra Kumar Shahi (Dehradun, Uttrakhand)
 
Dr. C.N Patel ( Mehsana, Gujarat)
 
Dr. Uma Shrivastav ( Gorkhpur,UP)
 
 
 
 
 
National Secretaries
 
Shri kishore Barman (Kolkata, West Bengal)
 
Shri Alok Pandey ( Varanasi, UP)
 
Shri Sanjay Kushram ( Anuppur, MP)
 
Kum. Monika Chaudhary (Delhi)
 
Shri Rohin Ray (Indore, MP)
 
Shri Simanta Das (Nagaon, Assam)
 
Shri O. Nidhish ( Thruvanathapuram, Kerala)

 

 
 
 

National Organising Secretary

Shri Sunil Ambekar (Mumbai)
          

National Joint Organising Secretary

Shri K N Raghunandan (Bhopal)
 
Shri G. Laxman ( Chennai)
 
Shri Shriniwas (Delhi)

 

Treasurer

Shri Gitesh Samant (Mumbai)
 

Central Secretariat, Secretary

Shri Racha Shrinivas (Mumbai)
 

 

Central Office Secretary

  Shri Rahul Sharma (Mumbai)      
 
 

Central Joint Office Secretary

Shri Ashwani Sharma (Mumbai)